Aliances i col·laboracions

Aliances i col·laboracions

Aliances i col·laboracions

Advocats

• Area Legal Management
Mitjançant el nostre acord de col·laboració, oferim serveis especialitzats en dret mercantil, processal, civil-família, penal i dret de la construcció.
www.arealegal.info

• CIM Tax & Legal
Mitjançant el nostre acord de col·laboració, oferim serveis especialitzats en dret immobiliari, especialment tot el relatiu a desnonaments, arrendaments, etc.
www.cimtaxlegal.com

Assegurances

• Nou Tres Corredoria d’assegurances
Mitjançant el nostre acord de col·laboració, oferim tots aquells serveis relacionats amb el sector assegurador.

Legalitzacions. Llicencies d’activitat i obertura

• EngiBCN
Proveïdor de serveis d’enginyeria per a la realització i legalització de projectes d’instal·lacions, així com tramitacions i estudis de llicències d’activitat i obertura.
www.engibcn.com

Patents i Marques

Mitjançant el nostre acord de col·laboració, oferim tots aquells serveis relacionats amb el registre de marques i patents.

• Durán-Corretjer
www.duran.es

• Isern Patentes y Marcas
www.Jisern.com

Auditoria

Instalació, reparació i manteniment

• Aisatime
Proveedor para las pequeñas obras de albañilería y reformas.

• Instal·lacions Galí
Proveïdor de serveis d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sistemes de telecomunicacions.
www.installacionsgali.com

Share this