Archives

Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l’empresa

El 5 de gener de 2023 es va publicar al BOE el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal, en els primers 365 dies de la seva durada. Aquests canvis tenen la finalitat d’agilitzar els tràmits…

Read More

Efectes de la Llei Orgànica 10/2022 de la Llibertat Sexual a l’àmbit laboral

La Llei Orgànica 10/2022 que va entrar en vigor el passat 7 d’octubre té com a propòsit la garantia i la protecció integral de la llibertat sexual, així com l’erradicació de totes les violències sexuals. A continuació enumerarem les mesures recollides en l’àmbit laboral. Obligacions per a les empreses: Promoure…

Read More

Pressupostos generals de l’Estat del 2023: mesures laborals

El passat 24 de desembre es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. Aquesta Llei es divideix en dos grans blocs, el fiscal i el laboral, i en aquest article li parlarem sobre les mesures laborals més destacades. Pensions: La revaloració mitjana…

Read More

Pressupostos generals de l’Estat del 2023: mesures fiscals

El 24 de desembre passat es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. Aquesta Llei es divideix en dos grans blocs, el fiscal i el laboral. En aquest article li parlarem sobre les mesures fiscals més destacades. Pel que fa a l’IRPF:…

Read More

Li expliquem la pròrroga extraordinària de sis mesos per als contractes d’arrendament

El passat mes de desembre es va publicar el BOE núm. 311 de 28/12/2022, amb el Reial decret llei 20/2022, amb noves mesures en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, i que engloba també altres temes d’interès per a l’arrendador i l’arrendatari d’un immoble. Entre…

Read More

Conegui la nova pròrroga de limitació de l’IPC en arrendaments

El passat mes de desembre es va publicar el BOE núm. 311 de 28/12/2022, amb el Reial decret llei 20/2022, amb noves mesures en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, i que engloba també altres temes d’interès per a l’arrendador i l’arrendatari d’un immoble. La…

Read More

La Guia Jurídica i Fiscal de Prodespachos.com inclou Sellarès Assessors en la seva edició de 2023

Un any més, ha sortit la Guia Jurídica i Fiscal de Prodespatxos.com, oferint tota la informació actualitzada sobre temes legals i fiscals. La Guia Jurídica i Fiscal de Prodespatxos.com explica què ha de buscar un emprenedor al seu assessor legal, per exemple, algunes de les característiques que ha de tenir…

Read More

CALENDARI DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2023

El dia 14 d’octubre es va publicar al BOE la relació de festes laborals per a l’any 2023 d’àmbit nacional, de Comunitat Autònoma i de les Ciutats de Ceuta i Melilla. Com cada any, hi ha 8 dies festius (retribuïts i no substituïbles) d’àmbit estatal, 4 d’àmbit autonòmic i 2…

Read More

Els autònoms començaran a cotitzar en funció dels seus ingressos reals a partir de l’1 de gener de 2023

El Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol, ha establert un nou sistema de cotització per ingressos reals per als treballadors per compte propi o autònoms, un mecanisme que s’anirà implantant de manera progressiva des de 2023 i fins al 2032 quan estarà plenament operatiu. Li expliquem en 8…

Read More

Bones festes i feliç any nou

L’equip de Sellares Assessors us desitja molt bones festes i feliç any 2023.

Read More