Archives

Li expliquem les retribucions d’administradors

Els socis i administradors poden rebre diferents tipus de remuneració, però… Quina retenció s’aplica en cada cas?  Com planificar aquestes retribucions perquè les empreses familiars puguin aplicar els incentius previstos en la llei?   1.- Retribucions deduïbles de la despesa Si un soci és administrador de la seva empresa i…

Read More

Canvi a la Mútua col·laboradora de la Seguretat Social

La Llei 35/2014, del 26 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, ha establert un termini de sol·licitud per al…

Read More

Auditoria Retributiva

El Ministeri d’Igualtat ha elaborat un document amb caràcter informatiu on pretén facilitar a les empreses el compliment de les obligacions en matèria d’auditoria retributiva. Les empreses que elaborin un pla digualtat han dincloure una auditoria retributiva com a part integrant del diagnòstic de situació. La guia tècnica per a…

Read More

Deduccions a l’impost de societats per a empreses amb treballadors amb discapacitat.

·Deducció. Si la vostra empresa augmenta la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat, podrà aplicar al vostre impost sobre societats una deducció de 9.000 euros per cada persona/mitjana d’augment (si la discapacitat física o psíquica és igual o superior al 33% i inferior al 65% ) o de 12.000 euros…

Read More

Mesures per a la guerra a Ucraïna

La persistència del conflicte continua afectant el nivell general de preus, a través principalment del gas natural, els carburants i els aliments, per la qual cosa cal continuar adoptant mesures per reduir els preus de l’energia. Dins de les mesures de suport, a efectes tributaris, es prorroguen, fins al 31-12-2022,…

Read More

Nous obligats de relacionar-se electrònicament amb l’AEAT

El Ministeri d’Hisenda ampliarà l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a tots els professionals, autònoms i persones físiques que exerceixin determinades activitats econòmiques, inclosos els autònoms en mòduls. Així ho recull la proposta de Reial Decret, subjecte a disponibilitat pública fins al 30 de juny, pel…

Read More