Archives

Coeficients d’actualització aplicable als Valors Cadastrals per al 2018

  El passat dia 30 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven mesures tributàries i altre d’ordre social. El RDL en el seu primer article aprova els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per al 2018, i…

Read More

Procés de Revisió Cadastral Barcelona y Terrassa

S’està duent a terme el procés de revisió cadastral a les ciutats de Barcelona i de Terrassa que entrarà en vigor l’1 de gener de 2018. El passat 26 de maig es va publicar l’edicte amb l’acord de la Ponència de Valors total dels béns immobles urbans del municipi de…

Read More

Renda i Patrimoni 2016

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2016 (període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016). La declaració de l’IRPF es pot presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies…

Read More

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

El dia 14 d’abril de 2016 va entrar en vigor el Reglament Europeu de Protecció de Dades aprovat pel Parlament Europeu. El nou Reglament millora per als ciutadans l’accessibilitat i el control de les seves dades personals, redueix tràmits per a les empreses i harmonitza la normativa europea per a…

Read More

Memòria 2015

Després de 7 anys de recessió i amb el convenciment que estem vivint una revolució, vam entrar al 2015 amb l’objectiu estratègic d’impulsar el creixement per compra o integració amb un altre empresa del nostre sector. Després d’uns mesos de treball, al setembre de 2015 vam integrar a la nostra…

Read More

REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

El passat 28 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que corregeix altres lleis relatives a la infància (entre elles la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció del menor) i el 30 de…

Read More

SELLARES ASSESSORS, amplia la seva àrea d’assessorament i consultoria a empreses, amb la integració del despatx Gabinet JJ

Sellarès Assessors, amplia la seva àrea de serveis professionals a les empreses, amb la integració del despatx Gabinet JJ, firma especialitzada en assessorament i gestió fiscal, laboral i comptable a pimes i empresaris. Amb el resultat de la integració es reforça l’aposta per aquest segment de clients, gestionant una cartera…

Read More
Reconeixement d'ASEPEYO a Sellarès Assessors

Reconeixement d’ASEPEYO a SELLARÈS ASSESSORS

Sellarès Assessors ha rebut d’ASEPEYO el reconeixement a la nostra vinculació comercial com assessoria i la tasca realitzada en el transcurs de mes de vint-i-cint  anys. L’acte es va celebrar el 17 de juny en un ambient íntim, en el que vam participar representants de 4 assessories i representants de…

Read More
Hem d'evauar les persones?

ES NECESSARI AVALUAR A LES PERSONES?

Cinco Días ens demana opinió sobre la gestió i avaluació de persones i la relació amb la retribució. Accedeixi a veure l’article mitjançant aquest enllaç, ¿Hay que evaluar a las personas?

Read More

GUIAS DINÁMICAS DE AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta las Guías dinámicas de Ayudas e Incentivos. Estas Guías recogen todas las ayudas e incentivos otorgados y convocados por la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos. Puede consultarlas através de este…

Read More