Archives

GUIAS DINÁMICAS DE AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta las Guías dinámicas de Ayudas e Incentivos. Estas Guías recogen todas las ayudas e incentivos otorgados y convocados por la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos. Puede consultarlas através de este…

Read More

REFORMA FISCAL-TAULA COMPARATIVA RETENCIONS

Amb la Reforma Fiscal aprovada en el BOE el 28 de Novembre de 2014 hi ha hagut canvis en relació als percentatges de les retencions de determinats rendiments. Posem a la seva disposició aquesta taula comparativa de retencions des de 2014, 2015, 2016 per facilitar la seva aplicació en funció…

Read More

DECÀLEG DE LA REFORMA FISCAL 2015

A continuació resumim les principals novetats tributàries en forma de decàleg en el conjunt de Lleis relatives a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l’Impost sobre Societats i a l’Impost sobre el Valor Afegit i altres tributs, aprovades el passat 28 de noviembre i coneguda com a…

Read More

EL LLOGUER I LA REFORMA FISCAL

La reforma fiscal inclou importants novetats en els impostos sobre l’IRPF i sobre societats, que anirem comentant en els pròxims dies. El post d’avui el dediquem al lloguer. Amb efectes des de l’01-01-2015 la reforma fiscal proposa l’eliminació de la deducció per lloguer d’habitatge habitual. Fins ara, els arrendataris amb…

Read More

Prestacions en supòsits de maternitat/paternitat

Les prestacions en supòsits de maternitat/paternitat  Perquè els treballadors sol·licitin la prestació per maternitat/paternitat, l’empresa els ha de lliurar el certificat d’empresa informant de la situació del treballador, la data d’inici del descans per maternitat/paternitat i altres dades de cotització. Les prestacions econòmiques per maternitat o paternitat tracten de cobrir…

Read More