Avís Legal

Avís Legal

Condicions d’ús de la web de Sellarès Assessors, SL

Titular de la web:
Sellarès Assessors, SL, companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada al Carrer Còrsega, 381 1er 1a – 08037 Barcelona, amb C.I.F. B60207511 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Volum 25255, foli 126, fulla nombre B-86491.
El lloc web és propietat de Sellarès Assessors, SL
La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 El lloc web conté material preparat per Sellarès Assessors, SL amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre professional i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Sellarès Assessors i l’usuari de la web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a Sellarès Assessors cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres professionals i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.

1.3 Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines, llocs web de tercers o fòrums socials. Sellarès Assessors, SL no garanteix ni es fa responsable dels continguts o la informació que vostè obtingui d’aquestes pàgines o llocs web, ni del contingut de les opinions publicades pels internautes en els fòrums socials.
L’ús d’un enllaç o accés a un lloc o pàgina web de tercers es realitza per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i subjecte als termes i condicions d’ús que estableixin aquests llocs o pàgines web de tercers o fòrums socials”

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza la web, ho fa pel seu propi compte i risc. Sellarès Assessors no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals pogués emmalaltir el contingut de les mateixes o uns altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Sellarès Assessors tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol dany derivat de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

2.2 Sellarès Assessors no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, Sellarès Assessors no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep Sellarès Assessors dels usuaris del lloc web a través de subscripció o de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva petició i/o enviar-li informació. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra fi.

3.2 En virtut del que es disposa en l’article 22 de la LSSI, Sellarès Assessors, podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donarà a les mateixes en la Política de cookies de Sellarès Assessors.
L’anterior no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica a la sola fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

3.3 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels quals es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

3.4 Atès que el despatx està format per diverses societats, on té les seves seus, les dades personals incloses en els formularis de recollida de dades estaran accessibles a totes aquestes societats, que actuaran de forma coordinada com una signatura única i li prestaran els serveis pels quals s’hagi subscrit. Si vostè no desitja que alguna d’aquestes societats accedeixi a les dades del formulari, no ha d’emplenar-ho ni enviar dada alguna.

3.5 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça info@sellaresga.com o correu postal a l’adreça indicada a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.

Share this