Archives

Li expliquem les retribucions d’administradors

Els socis i administradors poden rebre diferents tipus de remuneració, però… Quina retenció s’aplica en cada cas?  Com planificar aquestes retribucions perquè les empreses familiars puguin aplicar els incentius previstos en la llei?   1.- Retribucions deduïbles de la despesa Si un soci és administrador de la seva empresa i…

Read More

Canvi a la Mútua col·laboradora de la Seguretat Social

La Llei 35/2014, del 26 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, ha establert un termini de sol·licitud per al…

Read More

Auditoria Retributiva

El Ministeri d’Igualtat ha elaborat un document amb caràcter informatiu on pretén facilitar a les empreses el compliment de les obligacions en matèria d’auditoria retributiva. Les empreses que elaborin un pla digualtat han dincloure una auditoria retributiva com a part integrant del diagnòstic de situació. La guia tècnica per a…

Read More

Deduccions a l’impost de societats per a empreses amb treballadors amb discapacitat.

·Deducció. Si la vostra empresa augmenta la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat, podrà aplicar al vostre impost sobre societats una deducció de 9.000 euros per cada persona/mitjana d’augment (si la discapacitat física o psíquica és igual o superior al 33% i inferior al 65% ) o de 12.000 euros…

Read More

Mesures per a la guerra a Ucraïna

La persistència del conflicte continua afectant el nivell general de preus, a través principalment del gas natural, els carburants i els aliments, per la qual cosa cal continuar adoptant mesures per reduir els preus de l’energia. Dins de les mesures de suport, a efectes tributaris, es prorroguen, fins al 31-12-2022,…

Read More

Nous obligats de relacionar-se electrònicament amb l’AEAT

El Ministeri d’Hisenda ampliarà l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a tots els professionals, autònoms i persones físiques que exerceixin determinades activitats econòmiques, inclosos els autònoms en mòduls. Així ho recull la proposta de Reial Decret, subjecte a disponibilitat pública fins al 30 de juny, pel…

Read More

Campanya Renda i Patrimoni exercici 2021

El dia 6 d´abril va començar la campanya, en la qual encara que no tenim gaires novetats, si que hi ha alguns punts que convé tenir en compte, ja que els rendiments del 2021 s´han generat en plena pandèmia per la COVID-19, la qual cosa, afectarà moltes declaracions (ERTOS, prestació…

Read More

Ajuts per contractar talent jove i altres

Si necessita ajuda per a contractar personal, l’informem que el SOC ha posat en marxa dos programes d’ajudes a la contractació per a implusar la reactivació socioeconòmica: Programes per al foment de la contractació de persones joves (menors de 30 anys) Requisits de les persones participants Persones joves majors de 16…

Read More

Ajuts COVID-19 de suport a la solvència empresarial

El 16 de juny s’ha publicat al DOGC una nova línia d’ajuts directes a autònoms i empreses dels sectors més afectat per la Covid-19. Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la…

Read More

Visita de Glòria Moles de ProDespachos

La setmana passada vam celebrar la visita de Glòria Moles Pallejà de ProDespachos, en la qual vam poder compartir la nostra visió del sector de despatxos professionals, l’impacte de les tecnologies en les nostres relacions amb els clients, així com estem gestionant la implementació del teletreball a la nostra organització….

Read More