Archives

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

El dia 14 d’abril de 2016 va entrar en vigor el Reglament Europeu de Protecció de Dades aprovat pel Parlament Europeu. El nou Reglament millora per als ciutadans l’accessibilitat i el control de les seves dades personals, redueix tràmits per a les empreses i harmonitza la normativa europea per a…

Read More

Memòria 2015

Després de 7 anys de recessió i amb el convenciment que estem vivint una revolució, vam entrar al 2015 amb l’objectiu estratègic d’impulsar el creixement per compra o integració amb un altre empresa del nostre sector. Després d’uns mesos de treball, al setembre de 2015 vam integrar a la nostra…

Read More

REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

El passat 28 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que corregeix altres lleis relatives a la infància (entre elles la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció del menor) i el 30 de…

Read More

SELLARES ASSESSORS, amplia la seva àrea d’assessorament i consultoria a empreses, amb la integració del despatx Gabinet JJ

Sellarès Assessors, amplia la seva àrea de serveis professionals a les empreses, amb la integració del despatx Gabinet JJ, firma especialitzada en assessorament i gestió fiscal, laboral i comptable a pimes i empresaris. Amb el resultat de la integració es reforça l’aposta per aquest segment de clients, gestionant una cartera…

Read More
Reconeixement d'ASEPEYO a Sellarès Assessors

Reconeixement d’ASEPEYO a SELLARÈS ASSESSORS

Sellarès Assessors ha rebut d’ASEPEYO el reconeixement a la nostra vinculació comercial com assessoria i la tasca realitzada en el transcurs de mes de vint-i-cint  anys. L’acte es va celebrar el 17 de juny en un ambient íntim, en el que vam participar representants de 4 assessories i representants de…

Read More
Hem d'evauar les persones?

ES NECESSARI AVALUAR A LES PERSONES?

Cinco Días ens demana opinió sobre la gestió i avaluació de persones i la relació amb la retribució. Accedeixi a veure l’article mitjançant aquest enllaç, ¿Hay que evaluar a las personas?

Read More

GUIAS DINÁMICAS DE AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta las Guías dinámicas de Ayudas e Incentivos. Estas Guías recogen todas las ayudas e incentivos otorgados y convocados por la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos. Puede consultarlas através de este…

Read More

REFORMA FISCAL-TAULA COMPARATIVA RETENCIONS

Amb la Reforma Fiscal aprovada en el BOE el 28 de Novembre de 2014 hi ha hagut canvis en relació als percentatges de les retencions de determinats rendiments. Posem a la seva disposició aquesta taula comparativa de retencions des de 2014, 2015, 2016 per facilitar la seva aplicació en funció…

Read More

DECÀLEG DE LA REFORMA FISCAL 2015

A continuació resumim les principals novetats tributàries en forma de decàleg en el conjunt de Lleis relatives a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l’Impost sobre Societats i a l’Impost sobre el Valor Afegit i altres tributs, aprovades el passat 28 de noviembre i coneguda com a…

Read More

EL LLOGUER I LA REFORMA FISCAL

La reforma fiscal inclou importants novetats en els impostos sobre l’IRPF i sobre societats, que anirem comentant en els pròxims dies. El post d’avui el dediquem al lloguer. Amb efectes des de l’01-01-2015 la reforma fiscal proposa l’eliminació de la deducció per lloguer d’habitatge habitual. Fins ara, els arrendataris amb…

Read More