Archives

Aprovada l’ampliació del permís de paternitat a cinc setmanes a partir del 5 de juliol de 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’amplien els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual se’n podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018….

Read More

Nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

A partir del pròxim 25 de maig de 2018 entra en vigor el  nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, una norma que serà d’aplicació obligatòria…

Read More

Campanya Renda i Patrimoni exercici 2017

INICI CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI DE L’EXERCICI 2017 Un any més, arriba la cita amb Hisenda i l’ inici de LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2017 (període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017). La declaració de l’IRPF i Impost sobre el Patrimoni…

Read More

Coeficients d’actualització aplicable als Valors Cadastrals per al 2018

  El passat dia 30 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven mesures tributàries i altre d’ordre social. El RDL en el seu primer article aprova els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per al 2018, i…

Read More

Procés de Revisió Cadastral Barcelona y Terrassa

S’està duent a terme el procés de revisió cadastral a les ciutats de Barcelona i de Terrassa que entrarà en vigor l’1 de gener de 2018. El passat 26 de maig es va publicar l’edicte amb l’acord de la Ponència de Valors total dels béns immobles urbans del municipi de…

Read More

Renda i Patrimoni 2016

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2016 (període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016). La declaració de l’IRPF es pot presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies…

Read More

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

El dia 14 d’abril de 2016 va entrar en vigor el Reglament Europeu de Protecció de Dades aprovat pel Parlament Europeu. El nou Reglament millora per als ciutadans l’accessibilitat i el control de les seves dades personals, redueix tràmits per a les empreses i harmonitza la normativa europea per a…

Read More

Memòria 2015

Després de 7 anys de recessió i amb el convenciment que estem vivint una revolució, vam entrar al 2015 amb l’objectiu estratègic d’impulsar el creixement per compra o integració amb un altre empresa del nostre sector. Després d’uns mesos de treball, al setembre de 2015 vam integrar a la nostra…

Read More

REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

El passat 28 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que corregeix altres lleis relatives a la infància (entre elles la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció del menor) i el 30 de…

Read More

SELLARES ASSESSORS, amplia la seva àrea d’assessorament i consultoria a empreses, amb la integració del despatx Gabinet JJ

Sellarès Assessors, amplia la seva àrea de serveis professionals a les empreses, amb la integració del despatx Gabinet JJ, firma especialitzada en assessorament i gestió fiscal, laboral i comptable a pimes i empresaris. Amb el resultat de la integració es reforça l’aposta per aquest segment de clients, gestionant una cartera…

Read More