Category Archives: Informació

Laboral. Nova bonificació en les cotitzacions

Les contractacions indefinides efectuades des de l’1 d’abril, permeten aplicar una nova bonificació en les cotitzacions. El Reial Decret Llei 8/2019 de 8 de març estableix que, si una empresa signa un contracte indefinit amb un aturat que porti inscrit a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos dins dels 18 anteriors…

Read More

Aprovada la nova Llei de secrets empresarials

Els secrets empresarials són un dels actius immaterials de més rellevància per a les empreses. Processos específics de fabricació, llistats de clients i proveïdors, plans de negoci, preus i costos, estratègies de màrqueting… són alguns exemples concrets que podrien considerar-se secrets professionals. Fins ara, la seva protecció legal era bastant…

Read More

Obligació de registre de la jornada laboral

Obligació de registre de la jornada laboral Al BOE del 12 de març es va publicar el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que es va convalidar posteriorment el passat…

Read More

Renda i Patrimoni exercici 2018

Com cada any per aquestes dates, ens permetem recordar-li la cita amb Hisenda i l’inici de la campanya de RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2018. Les declaracions de l’IRPF i Impost sobre el Patrimoni s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 2 d’abril i 1…

Read More

Poden els partits polítics enviar-me informació electoral en base a la meva empremta a internet?

Amb l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, van saltar totes les alarmes mediàtiques, i és que aquesta nova llei, modifica la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREG) per afegir un nou article. De seguida, els principals mitjans van afirmar que els partits polítics podrien investigar…

Read More

Salari mínim interprofessional (SMI) vigent per a l’any 2019

Salari mínim interprofessional (SMI) vigent per a l’any 2019   El BOE de 27 de desembre ha publicat el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019. Indiquem a continuació els aspectes que considerem més rellevants: L’increment que representa un…

Read More

Des del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms hauran de realitzar els seus tràmits per via electrònica

Des del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms hauran de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions. Li recordem que l’Ordre Ministerial ESS/214/2018, del 1 de març que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema RED) en l’àmbit…

Read More

Prevenció del Blanqueig de Capitals… Tenim novetats?

Prevenció del Blanqueig de Capitals… Tenim novetats? En tenim! El proppassat dia 31 d’agost es va aprovar el Real Decret-Llei d’urgència 11/2018 publicat en el BOE en data 4 de setembre de 2018 als efectes d’aprovar la transposició de la quarta  Directiva Europea número 2015/849 del Parlament Europeu i del…

Read More

Adaptació de la normativa espanyola al Reglament General de Protecció de dades de la UE

Al BOE del dia 30 de juliol de 2018, s’ha publicat el Reial decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, en el que es regulen les qüestions que queden…

Read More

Càlcul de retencions sobre rendiments del treball a partir del 5 de juliol de 2018

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions significatives en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol. La mateixa Llei de pressupostos, afegeix una…

Read More