Category Archives: Informació

Salari mínim interprofessional (SMI) vigent per a l’any 2019

Salari mínim interprofessional (SMI) vigent per a l’any 2019   El BOE de 27 de desembre ha publicat el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019. Indiquem a continuació els aspectes que considerem més rellevants: L’increment que representa un…

Read More

Des del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms hauran de realitzar els seus tràmits per via electrònica

Des del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms hauran de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions. Li recordem que l’Ordre Ministerial ESS/214/2018, del 1 de març que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema RED) en l’àmbit…

Read More

Prevenció del Blanqueig de Capitals… Tenim novetats?

Prevenció del Blanqueig de Capitals… Tenim novetats? En tenim! El proppassat dia 31 d’agost es va aprovar el Real Decret-Llei d’urgència 11/2018 publicat en el BOE en data 4 de setembre de 2018 als efectes d’aprovar la transposició de la quarta  Directiva Europea número 2015/849 del Parlament Europeu i del…

Read More

Adaptació de la normativa espanyola al Reglament General de Protecció de dades de la UE

Al BOE del dia 30 de juliol de 2018, s’ha publicat el Reial decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, en el que es regulen les qüestions que queden…

Read More

Càlcul de retencions sobre rendiments del treball a partir del 5 de juliol de 2018

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions significatives en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol. La mateixa Llei de pressupostos, afegeix una…

Read More

Aprovada l’ampliació del permís de paternitat a cinc setmanes a partir del 5 de juliol de 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’amplien els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual se’n podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018….

Read More

Nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

A partir del pròxim 25 de maig de 2018 entra en vigor el  nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, una norma que serà d’aplicació obligatòria…

Read More

Coeficients d’actualització aplicable als Valors Cadastrals per al 2018

  El passat dia 30 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven mesures tributàries i altre d’ordre social. El RDL en el seu primer article aprova els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per al 2018, i…

Read More

Procés de Revisió Cadastral Barcelona y Terrassa

S’està duent a terme el procés de revisió cadastral a les ciutats de Barcelona i de Terrassa que entrarà en vigor l’1 de gener de 2018. El passat 26 de maig es va publicar l’edicte amb l’acord de la Ponència de Valors total dels béns immobles urbans del municipi de…

Read More

Renda i Patrimoni 2016

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2016 (període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016). La declaració de l’IRPF es pot presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies…

Read More