Efectes de la Llei Orgànica 10/2022 de la Llibertat Sexual a l’àmbit laboral

Efectes de la Llei Orgànica 10/2022 de la Llibertat Sexual a l’àmbit laboral

La Llei Orgànica 10/2022 que va entrar en vigor el passat 7 d’octubre té com a propòsit la garantia i la protecció integral de la llibertat sexual, així com l’erradicació de totes les violències sexuals. A continuació enumerarem les mesures recollides en l’àmbit laboral.

  1. Obligacions per a les empreses:
    • Promoure condicions de treball que evitin conductes contra la llibertat sexual, sobretot les relacionades amb l’assetjament.
    • Establir procediments de prevenció per poder donar suport a les denúncies o reclamacions que puguin sorgir.

  1. Drets laborals i de Seguretat Social (Art. 38): en aquest article s’estableixen tots els drets de les persones treballadores que han estat víctimes de violències sexuals.

  1. Programa específic d’ocupació: s’inclourà un programa d’acció per a les víctimes inscrites com a demandants d’ocupació.

  1. Incentius per a les empreses: les empreses que pactin temporalment la substitució d’una treballadora víctima de violència sexual per un altre treballador tindran dret a una bonificació del 100% de les quotes de la Seguretat Social durant el període de suspensió.

  1. Pensió d’orfandat i prestació d’orfandat: en el cas desafortunat d’una mort, els fills i les filles de les víctimes poden percebre una pensió o prestació per orfandat.

Com pot veure, aquest tema és realment important, i cal estar a l’ordre del dia amb totes les actualitzacions referents a la Llibertat Sexual dels treballadors, des del punt de vista de l’empresari i del treballador.

Si necessita assessorament en aquest o altres temes, no dubti a contactar amb nosaltres, estarem encantats d’ajudar-lo: https://www.sellaresga.com/ca/contacte/ 

Share this