En aquests temps difícils Hem estat, som i serem al vostre costat