Algunes xifres i dades

45 anys d’experiència
400 m2 d’oficina
3.500 nòmines mensuals
3.800 liquidacions tributàries anuals
1.000 hores anuals invertides en formació dels equips de treball
100 % de satisfacció dels nostres clients en eficiència del servei

Share this