You are currently viewing Llei de protecció de persones que informin sobre corrupció i / o infraccions normatives

Llei de protecció de persones que informin sobre corrupció i / o infraccions normatives

Al BOE del 21 de febrer de 2023 s’ha publicat la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

La principal novetat és que s’estableix l’obligació per a empreses amb 50 o més persones treballadores, d’implantar un sistema d’informació, alhora que es garanteix la protecció dels informants. Durant dos anys, l’informant estarà protegit davant les mesures que poguessin adoptar-se com a represàlia per la informació revelada.

Les empreses tenen per davant uns mesos per adoptar nous sistemes d’ informació i coordinar aquests canals amb altres protocols, codis i polítiques internes que puguin tenir.

La finalitat de la norma és la de protegir les persones que en un context laboral o professional, detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en aquesta.

El termini per a això és de 3 mesos des de la data d’entrada en vigor de la Llei per a les empreses amb més de 249 persones treballadores en plantilla i fins a l’1 de desembre de 2023 per a les empreses amb una plantilla d’entre 50 i 249 persones treballadores.

No existeix un únic canal d’ informació, sinó que les comunicacions o informacions de les infraccions o irregularitats es podran canalitzar a través de:

  • El canal intern de l’
  • El canal extern o Autoritat Independent de Protecció a l’Informant (AAI).
  • Revelació pública en plataformes web, xarxes socials, mitjans de comunicació, quan les vies internes o extern no hagin funcionat, existeixi una amenaça imminent per a l’ interès públic, o existeixi risc de represàlies o de no tractament efectiu.

Si es troba en aquesta situació o desitja rebre assessorament sobre això, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres, l’ajudarem en tot el que necessiti. Faci clic a l’enllaç per escriure’ns: https://www.sellaresga.com/ca/contacte/