Serveis per Autònoms

Serveis per Autònoms

Serveis per Autònoms i professionals

Com a gestoria de l’empresari autònom i del professional lliure, ens ocupem de tots els aspectes relacionats amb les declaracions tributàries, llibres estimació directa, nòmina i contractació de treballadors. 

Servei d'assessorament fiscal-tributari per autònoms i professionals

Fiscal-Tributari

• Impostos periòdics trimestrals: IVA; IRPF…
• Tributació per mòduls
• Declaracions tributàries i censals
• Ajornaments i fraccionaments
• Confecció llibres registre d’ingressos i despeses
• Plataforma en línia per a facturació i comptabilitat del client.

DES DE 50 EUROS/MES

Serveis d'assessorament jurídic per autònomos i professionals

Jurídic

• Assistència a l’empresa davant el CMAC
• Constitució de societats civils i comunitats de béns
• Contractació: negociació i redacció de tot tipus de contractes mercantils
• Comprovacions i inspeccions tributàries

Servei d'assessorament laboral per autònoms i professionals

Laboral

• Confecció de la nòmina mensual, pagues extraordinàries, bonus, diferències de conveni, altres.
• Enviament dels fitxers de cotització a la Seguretat Social
• Gestió de les Retencions per IRPF dels treballadors
• Contractes de treball
• Tramitació de baixes per malaltia o accident
• Prevenció de riscos laborals
• Estrangeria. Permisos de treball i residència

DES DE 50 EUROS/MES

Serveis d'assegurances per autònomos i professionales

Assegurances

• Multirisc empresarial
• Responsabilitat Civil
• Accidents convenis
• Incapacitat temporal / Accidents

Sol·licitar informació

 

Altres serveis

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Veure més

Prestacions de la Seguretat Social

Prestacions de la Seguretat Social

Veure més

Testament, herència, successió

Testament, herència, successió

Veure més

Estrangeria

Estrangeria

Veure més

Gestoria

Gestoria

Veure més

Outsourcing

Outsourcing

Veure més

Portal del Client

Portal del Client

Accedir

Portal del Treballador

Portal del Treballador

Accedir

Share this