Laboral

Autónomos y profesionales

• Confecció de la nòmina mensual, pagues extraordinàries, bonus, diferències de conveni, altres.
• Enviament dels fitxers de cotització a la Seguretat Social
• Gestió de les Retencions per IRPF dels treballadors
• Contractes de treball
• Tramitació de baixes per malaltia o accident
• Prevenció de riscos laborals
• Estrangeria. Permisos de treball i residència

DES DE 50 EUROS/MES

Sol·licitar información

Altres serveis per a autònoms

Fiscal-Tributari

Fiscal-Tributari

Veure més

Jurídic

Jurídic

Veure més

Assegurances

Assegurances

Veure més

Share this