Comptabilitat

empresas contabilidad

• Control de la comptabilitat i aplicació de la norma legal
• Legalització de llibres oficials Codi de Comerç
• Confecció dels comptes anuals Registre Mercantil
• Confecció de pressupostos anuals
• Comptabilitat analítica per àrees d’empresa
• Seguiment periòdic amb anàlisi de tendències i/o desviacions
• Auditories comptables

Sol·licitar informació

Serveis per a empreses

Consultoria de gestió empresarial

Consultoria de gestió empresarial

Veure més

Comptabilitat

Comptabilitat

Veure més

Fiscal-tributari

Fiscal-tributari

Veure més

Immobiliària d'empresa

Immobiliària d’empresa

Veure més

Jurídic

Jurídic

Veure més

Laboral

Laboral

Veure més

Assegurances

Assegurances

Veure més

Share this