Laboral

Asesoramiento laboral para empresas
• Confecció de la nòmina mensual, pagues extraordinàries, bonus, diferències de conveni, altres.
• Contractes de treball
• Altes, baixes i variacions de dades de treballadors a efectes laborals i de Seguretat Social.
• Enviament de fitxers de cotització a la Seguretat Social
• Gestió de les retencions per IRPF dels treballadors
• Resum de costos laborals per àrees d’empresa
• Actualització de convenis col·lectius de treball.
• Tramitació de baixes per malaltia o accident
• Prevenció de riscos laborals
• Assistència a l’empresa davant el CMAC
• Inspeccions de treball i Seguretat Social
• Expedients de regulació d’ocupació. EROs
• Auditoria laboral
• Estrangeria. Autoritzacions de Treball i de Residència.
• Portal web treballador

Sol·licitar informació

Serveis per a empreses

Consultoria de gestió empresarial

Consultoria de gestió empresarial

Veure més

Comptabilitat

Comptabilitat

Veure més

Fiscal-tributari

Fiscal-tributari

Veure més

Immobiliària d'empresa

Immobiliària d’empresa

Veure més

Jurídic

Jurídic

Veure més

Laboral

Laboral

Veure més

Assegurances

Assegurances

Veure més

Share this