Serveis per Particulars

Serveis per Particulars

Serveis d'assessorament per particulars

Serveis dissenyats i pensats per solucionar les relacions de les persones amb les administracions locals, autonòmiques i estatals. Igualment facilitem les relacions patrimonials entre propietaris i inquilins, així com, orientem i assessorem en aquells productes de seguretat i protecció a les persones.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques – IRPF

Impost sobre el Patrimoni

Prestacions de la Seguretat Social: jubilació, viduïtat, invalidesa

Successions, herències, testaments i donacions

Estrangeria: permisos de residència, reagrupació familiar, legalització de documents i obtenció de certificats

Immobiliària:

Administració de finques i patrimoni

Compravenda i arrendament d’immobles

• Comunitats de béns i divisió horitzontal

• Assegurances protecció d’habitatge. Garantia de renda.

• Certificats Eficiència Energètica

• Cèdules d’Habitabilitat

Assegurances

• Accidents

• Vida

• Llar

Gestoria:

• Certificats i tràmits administratius

• Tramitació d’expedients hipotecaris

• Contractes d’arres, compravenda, hipoteca, cancel·lació de càrregues

• Testaments, certificats de defunció, darreres voluntats

• Tràmits Registre Civil

• Assessorament ruptura matrimonial de mutu acord sense fills a tramitar davant Notari

• Tramitació escrits, al·legacions i recursos davant l’administració tributària

• Tramitació ajornaments i fraccionament de deute tributari

• Vehicles

 

Sol·licitar informació

Altres serveis

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Veure més

Prestacions de la Seguretat Social

Prestacions de la Seguretat Social

Veure més

Testament, herència, successió

Testament, herència, successió

Veure més

Estrangeria

Estrangeria

Veure més

Gestoria

Gestoria

Veure més

Outsourcing

Outsourcing

Veure més

Portal del Client

Portal del Client

Faci clic aquí per accedir

Accedir

Portal del Treballador

Portal del Treballador

Faci clic aquí per accedir

Accedir

Share this