Serveis

Serveis

Immobiliària

Immobiliària

• Disseny d’operacions immobiliàries
• Assessorament en compra venda i arrendament d’oficines, locals, naus industrials
• Assessorament en permutes, opcions de compra, drets de superfície.
• Valoracions i taxacions immobiliàries.
• Gestió i administració d’actius immobiliaris
• Administració de finques i patrimoni
• Compravenda i arrendament d’immobles
• Comunitats de béns i divisió horitzontal
• Segurs protecció d’habitatge. Garantia de renda.
• Certificats Eficiència Energètica
• Cèdules d’Habitabilitat

Prestacions por jubilació

Prestacions de la Seguretat Social

• Prestacions: Jubilació, pensió de viduïtat, invalidesa, etc.
• Càlcul i planificació de cotització per a prestacions
• Revisió de qualificació de prestacions
• Recursos

Testament, herència, successió

Testament, herència, successió

• Testaments
• Certificats de defunció, darreres voluntats, assegurances
• Inventaris i acceptació d’herència. Legitimes
• Impost sobre successions i donacions
• Donacions

Estrangeria

Estrangeria

• Contractació en origen
• Renovacions
• Reagrupacions familiars
• Autoritzacions de llarga durada
• Autoritzacions de retorn
• Modificacions d’autorització de treball
• Ciutadans de la Unió Europea
• Arrelaments
• Nacionalitat
• Estudiants estranger
• Registres
• Tramitacions d’expedients matrimonials
• Obtenció de certificats i legalització de documents

Gestoria

Gestoria

• Certificats i tràmits administratius
• Expedients hipotecaris
• Contractes d’arres, compravenda, hipoteca, cancel·lació de càrregues
• Testaments, certificats de defunció, darreres voluntats
• Tràmits Registre Civil
• Assessorament ruptura matrimonial de mutu acord sense fills a tramitar davant Notari
• Tramitació escrits, al·legacions i recursos davant l’administració tributària
• Tramitació ajornaments i fraccionament de deute tributari
• Vehicles

Outsourcing per Advocats, despatxos professionals i assessors

Outsourcing

Outsourcing per Advocats, despatxos professionals i assessors
Serveis orientats a despatxos d’advocats com a complement de fidelització dels seus clients. Igualment pensats per a un altre tipus de despatxos professionals especialitzats: graduats socials, economistes, tècnics tributaris, assessors fiscals, corredories d’assegurances, administradors de finques, etc.

Externalització de serveis d’una sola especialitat; laboral, fiscal, comptable, etc., o bé de totes les matèries: gestió integral.

Models de relació, adaptats a la necessitat del despatx professional i de l’assessor: des de la prestació del servei de forma directa amb el client final de l’assessor (aliança-col·laboració), fins al model on l’assessor és l’únic que estableix contacte amb el client, situant-nos en un model com si es tractés d’una “marca blanca”.

Diferents modalitats de tarifa, adaptades a les necessitats de cada moment.

Amb aquest servei, facilitem la possibilitat que el nostre client assessor guanyi i millori la seva competitivitat, sense costos d’inversió en coneixement, tecnologia, personal, programari, etc. Augmenta la possibilitat de fidelitzar als seus clients, i per tant, créixer sense costos fixos. Amplia l’oferta de serveis, complementaris a la seva activitat principal; es tria quins serveis ofereixes de forma externalitzada.

 

Sol·licitar informació

Portal del Client

Portal del Client

• Accedir / consultar la informació de l’empresa: serveis contractats, activitats, fiscal, laboral, treballadors, comptable, legal.
• Descàrrega i obtenció de documents: obligacions fiscals, rebuts de salari, resums de cost, contractes laborals, informes comptables, factures assessor.
• Publicació periòdica de documents accessibles durant 4 anys.
• Comunicació de dades a l’assessor: alta/baixa/variacions de treballadors i nòmina, adjuntar documents.
• Accés al portal des de qualsevol dispositiu: ordinador, portàtil, tablet, smartphone.
• En servei 24 h al dia / 365 dies a l’any.

  Manual d’ús

Accedir

Portal del Treballador

Portal del Treballador

• Descàrrega i obtenció dels rebuts de salari i certificats de retribucions
• Publicació periòdica de documents accessibles durant 4 anys
• Accés al portal des de qualsevol dispositiu: ordinador, portàtil, tablet, smartphone
• En servei 24 h al dia / 365 dies a l’any

Accedir

Share this