Comptabilitat

Comptabilitat

• Control de la comptabilitat i aplicació de la norma legal
• Legalització de llibres oficials Codi de Comerç
• Confecció dels comptes anuals Registre Mercantil
• Confecció de pressupostos anuals.
• Comptabilitat analítica per àrees d’empresa
• Seguiment periòdic amb anàlisi de tendències i/o desviacions
• Auditories comptables
• Confecció llibres registre d’ingressos i despeses 
• Plataforma en línia per a facturació i comptabilitat del client

 
Sol·licitar informació

Fiscal-Tributari

Fiscal-Tributari

Veure més

Comptabilitat

Comptabilitat

Veure més

Laboral

Laboral

Veure més

Jurídic

Jurídic

Veure més

Consultoria de gestió empresarial

Consultoria de gestió empresarial

Veure més

Immobiliària

Immobiliària

Veure més

Assegurances

Assegurances

Veure més

Prestacions de la Seguretat Social

Prestacions de la Seguretat Social

Veure més

Testament, herència, successió

Testament, herència, successió

Veure més

Estrangeria

Estrangeria

Veure més

Gestoria

Gestoria

Veure més

Share this