Fiscal-tributari

Fiscal Tributari
• Impostos periòdics trimestrals: IVA; IRPF; IS, etc.
• Tributació per mòduls
• Impost sobre Societats i comptes Anuals
• Impost sobre la Renda de les Persones Físiques – IRPF
• Impost sobre el Patrimoni
• Declaracions tributàries i censals
• Ajornaments i fraccionaments
• Comprovacions i inspeccions tributàries
• Anàlisis d’evolució de dades declarades
• Planificació i prevenció
• Control d’operacions vinculades

Sol·licitar informació

Fiscal-Tributari

Fiscal-Tributari

Veure més

Comptabilitat

Comptabilitat

Veure més

Laboral

Laboral

Veure més

Jurídic

Jurídic

Veure més

Consultoria de gestió empresarial

Consultoria de gestió empresarial

Veure més

Immobiliària

Immobiliària

Veure més

Assegurances

Assegurances

Veure més

Prestacions de la Seguretat Social

Prestacions de la Seguretat Social

Veure més

Testament, herència, successió

Testament, herència, successió

Veure més

Estrangeria

Estrangeria

Veure més

Gestoria

Gestoria

Veure més

Share this