Jurídic

Assessorament jurídic

• Acords socials: poders, administradors, domicili.
• Contenciosos davant la jurisdicció social. Jutjat Social
• Compliment de la LOPD (protecció de dades) i LBC (blanqueig de capitals)
• Constitució de societats mercantils i civils.
• Patents i marques.
• Morositat. Reclamació legal de deutes
• Due diligence i assessorament en la transmissió d’empreses
• Fusió i adquisició d’empreses
• Dictàmens, conflictes societaris.
• Contractació: negociació i redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils.
• Procediments concursals i d’execució
• Arbitratge i resolució de conflictes en matèria civil i mercantil
• Legalització activitats davant organismes públics
• Fundacions i entitats sense ànim de lucre

Sol·licitar informació

Fiscal-Tributari

Fiscal-Tributari

Veure més

Comptabilitat

Comptabilitat

Veure més

Laboral

Laboral

Veure més

Jurídic

Jurídic

Veure més

Consultoria de gestió empresarial

Consultoria de gestió empresarial

Veure més

Immobiliària

Immobiliària

Veure més

Assegurances

Assegurances

Veure més

Prestacions de la Seguretat Social

Prestacions de la Seguretat Social

Veure més

Testament, herència, successió

Testament, herència, successió

Veure més

Estrangeria

Estrangeria

Veure més

Gestoria

Gestoria

Veure més

Share this