Laboral

Assessorament laboral per autònoms i professionals

• Confecció de la nòmina mensual, pagues extraordinàries, bonus, diferències de conveni, altres.
• Contractes de treball
• Altes, baixes, variació de dades de treballadors a efectes laborals i de Seguretat Social.
• Enviament de fitxers de cotització a la Seguretat Social
• Gestió de les retencions per IRPF dels treballadors
• Resums de costos laborals per àrees d’empresa
• Actualització de Convenis Col·lectius de Treball
• Tramitació de baixes per malaltia o accident
• Prevenció de riscos laborals
• Assistència a l’empresa davant el CMAC
• Inspeccions de treball i Seguretat Social
• Expedients de regulació d’ocupació. EROs
• Auditoria laboral
• Estrangeria. Autoritzacions de treball i residència.
• Portal web treballador

Sol·licitar informació

Fiscal-Tributari

Fiscal-Tributari

Veure més

Comptabilitat

Comptabilitat

Veure més

Laboral

Laboral

Veure més

Jurídic

Jurídic

Veure més

Consultoria de gestió empresarial

Consultoria de gestió empresarial

Veure més

Immobiliària

Immobiliària

Veure més

Assegurances

Assegurances

Veure més

Prestacions de la Seguretat Social

Prestacions de la Seguretat Social

Veure més

Testament, herència, successió

Testament, herència, successió

Veure més

Estrangeria

Estrangeria

Veure més

Gestoria

Gestoria

Veure més

Share this