You are currently viewing Un canal de denúncies a la seva empresa

Un canal de denúncies a la seva empresa

Ja ha entrat en vigor la llei que obliga les empreses amb 50 o més treballadors a disposar d’un canal de denúncies. Aquest canal és una eina que permet a les persones (treballadors, col·laboradors, socis…) informar, sense que pateixin represàlies per fer-ho, sobre males conductes a la seva empresa (il·legalitats, fraus, assetjament…).

Per implementar-lo s’ha d’establir un Sistema d’Informació que compleixi amb les característiques següents:

  1. Que permeti la presentació de la denúncia per escrit o verbalment, sigui de manera anònima o no.
  2. Que asseguri la confidencialitat.
  3. Que, un cop rebuda la denúncia, es realitzin les accions d’investigació corresponents.

Per realitzar les accions de recerca, es pot optar per un canal intern, nomenant un responsable del sistema, o per un canal extern, contractant els serveis d’ un especialista.

Aquest canal de denúncies haurà d’estar operatiu abans de l’1 de desembre de 2023 per a les empreses entre 50 i 249 treballadors. Si s’incompleix el termini d’activació, es preveuen sancions per a les empreses.

Si considera que aquest tema és del seu interès i desitja rebre més informació al respecte, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres i l’ajudarem en tot el que necessiti. Faci clic a l’enllaç per escriure’ns: https://www.sellaresga.com/ca/contacte/